Skip to main content

Veteraan voor de klas, Monttessori school

Één van de doelstelling van onze stichting, is het verspreiden van de kennis over veteranen. De jeugd is daarbij van vitaal belang, want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.
Derhalve kloppen wij regelmatig bij scholen aan om hun interesse te wekken voor het programma "Veteraan voor de klas", van het Veteranen Instituut. 
De Montessori school in Hoorn was, mede dankzij hun maatschappelijke betrokkenheid, erg geïnteresseerd in dit programma, wat resulteerde in de aanwezigheid van een veteraan in zowel groep 5/6 als in groep 7/8. Hieronder vind je een verslagje van de juf van groep 5/6 (de ouder is onze voorzitter):

Veteranen in de klas:
In het kader van burgerschapsvorming en de activiteiten rond 4 en 5 mei was er een veteraan in de groepen van de KB (groepen 5/6 en de bovenbouw in de
Messchaertstraat) Via een ouder van één van onze leerlingen kwamen we in contact met dit initiatief.
Militairen, zowel mannen als vrouwen, zetten zich overal ter wereld in, in dienst van de vrede of in oorlog. Veteranen van uiteenlopende oorlogen en vredesmissies (denk aan Nieuw-Guinea, Libanon, Bosnië of Afghanistan) bezoeken scholen en gaan in gesprek met leerlingen over hun uitzending.
Gastlessen van veteranen zijn een goed voorbeeld van levend en bevraagbaar onderwijs. De kracht zit in de persoonlijke verhalen over militaire ervaringen. Een gastles van ‘Veteraan in de Klas’ sluit naadloos aan bij de vakken: burgerschapsvorming, geschiedenis of culturele maatschappelijke vorming. Daarnaast kan een gastles ook aansluiten bij uiteenlopende thema’s, zoals oorlog en vrede, pesten, 4&5 mei en levensbeschouwing.

(Tekst: site veteraneninstituut)

De gastlessen worden georganiseerd door het Veteraneninstituut.
Tijdens de gastles vertelde de veteraan (Frank) over wat een veteraan is. Hij deelde zijn ervaringen en liet de kinderen kennismaken met bv. het communiceren via morse. Frank kon de namen van de kinderen in morse laten horen. De kinderen vonden dit erg interessant en waren erg betrokken. Er werden veel vragen gesteld en ze mochten de (steen (red.))rode baret even passen.

klein 20180412 122221klein 20180412 130415klein 20180412 130516klein 20180412 130703klein 20180412 135057