Skip to main content

2009

ondersch2009Dhr. Richard Koekoek kreeg het Het Draaginsigne Gewonden op 13 juli 2009 uitgereikt door burgemeester O. van Veldhuizen.

Het Draaginsigne Gewonden werd in 1990 ingesteld. De ministers van Defensie, Binnenlandse Zaken en Verkeer en Waterstaat achtten het wenselijk respect en dank te betonen aan actief dienende militairen, veteranen en vaarplichtige zeelieden die lichamelijk of psychisch gewond zijn geraakt als gevolg van hun plichtsvervulling onder oorlogsomstandigheden of daarmee overeenkomende situaties als internationale vredesoperaties. De toekenning kan slechts 1 keer en alleen bij leven geschieden.

Aan een besluit tot toekenning ligt een onderzoek naar de vastgestelde verwonding (oorzaak en omstandigheden) en eventuele uitsluitinggronden (onwaardig gedrag) ten grondslag dat uitsluitend de militaire dienstperiode omvat. Het insigne kent twee uitvoeringen: het grootmodel voor op zowel het uniform als op burgerkleding en een miniatuur voor op de revers van de burgerkleding. Op de horizontale balk staat de spreuk 'vulneratus nec victus' (gewond, doch niet verslagen). De verticale balk stelt de door een lauwertak omgeven Gewondenstreep voor, die in de jaren voor 1990 aan gewonden militairen werd toegekend. De vier 'leeuwen op blok' die diagonaal uit het kruis ontspringen, beelden de stoktoppen van de vaandels en standaarden van de krijgsmacht uit. Bij het insigne hoort ook een oorkonde.